RASSTANDAARD

Algemeen Beeld
Moet zijn een evenredig gebouwde, levendige, krachtige hond met vaste gangen, die praktisch en goed in elkaar zit, met een vriendelijke uitdrukking.

Karaktereigenschappen
Gehoorzaam, intelligent en met een natuurlijke werkaanleg.

Aard
Gemoedelijk, vriendelijk en vol zelfvertrouwen.

Hoofd en Schedel
Het hoofd moet in balans zijn en fijn besneden met een brede, maar niet te grove, schedel; goed geplaatst op de hals, met een krachtige, brede en diepe snuit. De lengte van de voorsnuit dient gelijk te zijn aan de afstand tussen de duidelijke stop en de occiput. De neus dient bij voorkeur zwart te zijn.

Ogen
Donker bruin, goed uit elkaar geplaatst, met donkere oogranden.

Oren
Van matige groottee en geplaatst op gelijke hoogte met de ogen.

Gebit
Sterke kaken met een perfect, regelmatig en volledig schaargebit; d.w.z. de tanden van de bovenkaak net voor, maar rakend aan die van de onderkaak.

Hals
Dient van een goede lengte te zijn, droog en gespierd.

Voorhand
Voorbenen recht en met goed bone, schouders goed naar achteren liggend, schouderblad lang met even lange opperarm, waardoor de benen goed onder het lichaam geplaatst zijn. Ellebogen goed aansluitend.

Lichaam
Evenredig gebouwd, lendenen kort, diep in de hartstreek. Ribben diep en goed gewelfd. Rechte bovenbelijning.

Achterhand
Lendenen en achterbenen sterk en gespierd, met goede schenkels en goed gebogen knie. Lage sprongen. Van achteren gezien moeten de benen recht zijn en niet naar binnen of buiten knikken. "Koehakken" erg ongewenst.

Voeten
Ronde kattenvoeten.

Staart
Aangezet en gedragen op dezelfde hoogte als de rug en net lang genoeg om tot de hak te reiken, zonder krul aan het eind.

Gangwerk
Krachtig en stuwend. Recht en vlak zowel voor als achter. Van opzij gezien moet het gangwerk een lange vrije pas vertonen zonder een spoor van steppen met de voorbenen.

Kleur
Elke tint van goud tot roomkleur, maar noch rood, noch mahonie. Enkele witte haren, op borst alleen, toegestaan.

Beharing
Vlak of golvend met goede bevedering en een dichte, waterbestendige ondervacht.

Hoogte
Schofthoogte reuen: 56-61 cm. Teven: 51-56 cm.

Fouten
Elke afwijking van de hierboven genoemde punten moet als fout worden aangemerkt en per fout moet worden beoordeeld hoe ernstig deze is.

N.B.
Reuen moeten twee duidelijke normale teelballen hebben die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

De Golden Retriever is van oorsprong een Britse hond en de standaard van de Engelse Kennel Club wordt dan ook door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) als uitgangspunt voor de rasstandaard van de Golden Retriever genomen.

 

The British Breed Standard

General Appearence
Symmetrical, balanced, active, powerful, level mover; sound with kindly expression.

Characteristics
Biddable, intelligent and possessing natural working ability

Temperament
Kindly, friendly and confident.

Head and Skull
Balanced and well chiseled, skull broad without coarseness; well set on neck, muzzle powerful, wide and deep. Length of foreface approximately equals length from well defined stop to occiput.

Nose
preferably black.

Eyes
Dark brown, set well apart, dark rims.

Mouth
Jaws strong, with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.

Neck
Good length, clean and muscular.

Forequarters
Forelegs straight with good bone, shoulders well laid back, long in blade with upper arm of equal length placing legs well under body. Elbows close fitting.

Body
Balanced, short coupled, deep through heart. Ribs deep, well sprung. Level topline.

Hindquarters
Loin and legs strong and muscular, good second thighs, well bent stifles. Hocks well let down, straight when viewed from rear, neither turning in nor out. Cow-hocks highly undesirable.

Feet
Round and cat-like.

Tail
Set on and carried level with back, reaching to hocks, without curl at tip.

Gait / Movement
Powerful with good drive. Straight and true in front and rear. Stride long and free with no sign of hackney action in front.

Coat
Flat or wavy with good feathering, dense water-resisting undercoat.

Colour
Any shade of gold or cream, neither red nor mahogany. A few white hairs on chest only permissible. From 2000, only Cream, Gold or Golden will be accepted by the KC on registrations.

Size
Height at withers: dogs; 56-61 cms (22-24ins) bitches: 51-56cms (20-22ins).

Faults
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the faults should be regarded should be in exact proportion to its degree.

Note
Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.